Bij ons staat goede zorg voor uw beestje voorop. Daarom willen we de meest optimale en veilige manier gebruiken om uw dier in slaap te brengen voor een ingreep. Gasnarcose is veel veiliger voor de patiënt omdat de diepte en duur van de narcose beter te regelen is, zeker voor langere ingrepen. Door op deze manier narcose te geven wordt het risico op problemen sterk verkleind; ook voor kortsnuitige hondenrassen, oudere beestjes en hartpatiënten. Daarnaast herstellen dieren sneller na gasnarcose.

We geven eerst een injectie met een middel om slaperig te worden. Hierna kunnen we de tube (een buisje) in de luchtpijp aanbrengen waardoor een mengsel van zuurstof en de gasnarcose (isofluraan) toegediend wordt. Als er complicaties zijn, kunnen we via de tube alleen zuurstof toedienen en beademen. Met de bewakingsapparatuur houden we in de gaten of de narcose goed verloopt.